Nowa książka o piotrkowskich pielęgniarkach i sanitariuszkach już dostępna
Pod Honorowym Patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika ukazała się nowa książka poświęcona historycznym postaciom pielęgniarek i sanitariuszek z Piotrkowa Trybunalskiego, które odegrały istotną rolę w walce o niepodległość Polski.
  1. Publikacja wydana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
  2. Autorzy: Wacława Juszkiewicz-Kamieńska i Grażyna Gierczak
  3. Honorowy Patronat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika

Wacława Juszkiewicz-Kamieńska oraz Grażyna Gierczak opracowały książkę zatytułowaną "Piotrkowskie Pielęgniarki i Sanitariuszki w służbie Niepodległej". Publikacja ta, wydana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, jest hołdem dla kobiet, które w trudnych czasach walki o niepodległość Polski, poświęciły się służbie medycznej.

Książka ukazuje sylwetki kobiet, które nie tylko pełniły swoje zawodowe obowiązki, ale także angażowały się w działalność patriotyczną. Ich odwaga i determinacja były niezrównane, a ich działania miały istotny wpływ na lokalną społeczność oraz na cały kraj.

Honorowy Patronat nad tą wyjątkową publikacją objęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, co podkreśla znaczenie i wagę tej książki w kontekście lokalnej historii. Biblioteka ta od lat wspiera inicjatywy mające na celu upamiętnienie ważnych postaci i wydarzeń historycznych związanych z regionem.

Publikacja "Piotrkowskie Pielęgniarki i Sanitariuszki w służbie Niepodległej" jest nie tylko cennym źródłem wiedzy historycznej, ale także inspiracją dla współczesnych pokoleń. Pokazuje, jak wielką rolę mogą odegrać jednostki w najtrudniejszych momentach historii, niezależnie od przeciwności losu.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do sięgnięcia po tę książkę i zapoznania się z historiami niezwykłych kobiet, które swoją pracą i poświęceniem przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę.


Według informacji z: Biblioteka w Piotrkowie Trybunalskim