Bez tytułu
Od dzisiaj (17 listopada), aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, każda osoba pełnoletnia może zastrzec swój numer PESEL. Zastrzeżenia numeru można dokonać w dowolnym urzędzie miasta lub na stronie internetowej www.gov.pl.
 
Zastrzegając numer PESEL ograniczymy do minimum próby dokonania wyłudzeń i oszustw, a zastrzeżony numer ewidencyjny nie będzie mógł być wykorzystany bez wiedzy jego właściciela. Od 1 czerwca 2024 roku podmioty takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Ustawa stanowi, że obywatele nie będą obciążani za zobowiązanie, które zostało zaciągnięte bez ich wiedzy mimo istniejącego zastrzeżenia.

Usługa zastrzeżenia numeru PESEL umożliwi:
•     zastrzeżenie numeru PESEL,
•     cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL,
•     sprawdzenie historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne,
•     podgląd historii zmian statusu.

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać w dowolnym urzędzie gminy lub na stronie internetowej www.gov.pl – wówczas niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej.