DSC_5460
Trwa modernizacja stawu w zabytkowym parku ks J. Poniatowskiego. Dzięki tej inwestycji zielony azyl naszego miasta zyska dodatkowe walory estetyczne, ale również zapewni większe bezpieczeństwo dla odwiedzających to wyjątkowe miejsce.
Zielone płuca miasta - tak częstokroć mówimy o miejscach w Piotrkowie, gdzie przyroda odgrywa szczególną rolę. Tak jest m.in. w zabytkowym parku ks. J. Poniatowskiego. Rokrocznie zieleniec ten jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez piotrkowian miejsc. Kilka lat temu piotrkowski azyl przeszedł kompletną rewaloryzację, a to nie koniec inwestycji w tym miejscu.

- Aktualnie w miejskim parku trwa modernizacja stawu, ale szczególnie chodzi nam o umocnienie skarp. Uległy one zniszczeniu i zaczęły się obsuwać na wszystkich brzegach tworząc wyrwy, zapadliska i pionowe uskoki. Tym samym zaczęły zagrażać bezpieczeństwu. Podjęliśmy więc decyzję o ich remoncie - zaznaczają pracownicy Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji i dodają.
- Wykonywane jest umocnienie skarp w pasie podwodnym. Zamontowany zostanie kosz gabionowy, który będzie wypełniony kamieniem hydrotechnicznym na całym obwodzie stawu. Zabezpieczy on i dodatkowo będzie wspierał skarpy przed osunięciem. Poprawimy również walory estetyczne miejskiego zieleńca.

Inwestycja obejmuje demontaż istniejących umocnień skarp, a w ich miejsce wykonanie nowych. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowane zostaną wyloty drenarskie oraz wyloty kanału deszczowego, zabezpieczony zostanie także kabel zasilający fontannę. Na nowo posadzone będą krzewy, byliny oraz trawnik.
Jak czytamy na tablicy informacyjnej umieszczonej na placu budowy modernizowanego stawu w parku miejskim, roboty rozpoczęły się 13 kwietnia i potrwają do 27 lipca. Wartość tego zadania wynosi ponad 660 tys. zł (660 828,15 zł).