sesja-szablon-1-1642754037.jpg-1656320477 — kopia
W najbliższą środę (31.05) w Urzędzie Miasta odbędzie się LXIV Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 8:15.
W programie obrad znalazło się m.in. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2023 rok oraz nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia.
 
Radni pochylą się także nad określeniem zadań i podziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok, ustaleniem czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.
Podejmą także uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta oraz powołają zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Szczegółowy porządek obrad publikujemy w załączniku poniżej. Obrady Sesji Rady Miasta będzie można śledzić także on-line TUTAJ.

Załączniki artykułu

BIP Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Miasta w dn. 31.05.2023 (Pobrań: 58)