cieplowdol1-1677161074
Ze względu na docierające do Elektrociepłowni Piotrków informacje od mieszkańców, że nie wszystkie administracje zmniejszyły w odpowiedniej wysokości zaliczki na ciepło prezes miejskiej spółki wydał komunikat.
Zgodnie ze zmianami przepisów ustawy „w zakresie niektórych źródeł ciepła" oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki cena ciepła systemowego w Polsce nie powinna być wyższa niż cena z 30 września 2022 powiększona o 40% (netto bez podatku VAT).

W Piotrkowie Trybunalskim cena ciepła systemowego w porównaniu do ceny z 30 września 2022 wzrosła o 31,73%.
Cena ciepła dla uprawnionych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 1 marca 2023 (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023) zmniejszyła się o 20%.

Biorąc powyższe zarządcy nieruchomości powinni obniżyć zaliczki na ciepło o minimum 20%. Otrzymujemy informacje od mieszkańców, że nie wszystkie administracje zmniejszyły w odpowiedniej wysokości zaliczki na ciepło. Dlatego mieszkańcy, którzy mają wątpliwości, czy obniżka zaliczek za ciepło jest prawidłowo wyliczona (nie jest za mała) muszą zgłosić się do zarządców swoich nieruchomości o ponowne ich przeliczenie.

Marek Krawczyński
Prezes Zarządu