DSC_3239
Dzisiaj (28.01) w Runku Trybunalskim czterdziestu ochotników złożyło uroczystą przysięgę wojskową na sztandar 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga jest zwieńczeniem szkolenia podstawowego, którą w ostatnich miesiącach ukończyli ochotnicy 9ŁBOT.
 
Na uroczystość do serca piotrkowskiej Starówki licznie przybyli bliscy i rodziny przysięgających oraz mieszkańcy Piotrkowa. W czasie wydzrzenia dowódca płk Paweł Wiktorowicz odczytał list od ministra Mariusza Błaszczaka skierowany do żołnierzy i ich rodzin i sam zwrócił się do terytorialsów:

„Żołnierze, przysięga wojskowa jest wyrazem Waszego patriotyzmu i najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu. Składając przysięgę, dołączacie do formacji, której mottem jest „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”. Wypowiadając słowa roty przysięgi wojskowej deklarujecie gotowość do działań w obronie życia, zdrowia i mienia obywateli Waszej najbliższej okolicy. Jestem pewien, że gdy nadejdzie potrzeba, wywiążecie się z przyjętego dziś na siebie zobowiązania i bez wahania ruszycie z pomocą” - mówił do żołnierzy 9ŁBOT dowódca, płk Paweł Wiktorowicz.

Podczas uroczystości głos zabierali zaproszeni goście oraz przedstawicielka składających przysięgę ochotników. Do żołnierzy oraz przybyłych na wydarzenie piotrkowian zwrócił się Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak.

- Dziękuję bardzo za organizację tak dostojnej uroczystości w Piotrkowie Trybunalskim. Mieście wyjątkowym, którego rola w kształtowaniu się polskiej państwowości stawia Piotrków Trybunalski w gronie najważniejszych miast na mapie Rzeczypospolitej w gronie miast królewskich. W tym miejscu, w którym jesteśmy trzeba przywołać pamięć bohaterów, którzy 160 lat temu podjęli walkę o wolność Ojczyzny – Powstańców Styczniowych. Tutaj a dokładnie kamienica nr 7 na Rynku Trybunalskim była miejscem cierpienia Bohaterów walki o niepodległość. Tutaj znajdowała się rosyjska komisja śledcza a także więzienie dla Powstańców, dlatego budynek ten określano mianem „cytadeli” – mówił podczas uroczystości Krzysztof Chojniak. - Gratuluję składającym dziś przysięgę decyzji o wstąpieniu w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 9 ŁBOT oraz festyn rodzinny z atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych.

9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyc” jest formowana od stycznia 2018 roku i docelowo ma składać się z czterech batalionów lekkiej piechoty - w Zgierzu, Kutnie, Łasku i Piotrkowie Trybunalskim. W szeregach brygady służy obecnie blisko 1,7 tys. żołnierzy. Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest przeciwdziałanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, uzupełnianie i wspieranie służb ratowniczych a w razie wojny wspieranie wojsk operacyjnych.