sesja-szablon-1-1642754037
W środę (30.11) piotrkowscy radni będą obradować na 57. sesji Rady Miasta. Początek o godz. 8.00.
 
Pierwszymi uchwałami, jakie trafią pod obrady będą te dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na 2022 r. W programie posiedzenia znalazły się także uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok oraz ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.

Radni pochylą się także nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, wymaganiami, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim, a także programem współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi.
Kolejnym elementem sesji będzie głosowanie nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Śląskiej, Wiślanej, Krakowskie Przedmieście oraz Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim;
 
Szczegółowy program sesji w załączniku poniżej. Obrady odbędą się w środę (30.11) w Urzędzie Miasta przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 (sala nr 1). Początek o godzinie 8.00.
Obrady Sesji Rady Miasta można także śledzić także online w internecie TUTAJ.
 

Załączniki artykułu

Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2022 r (1) (Pobrań: 64)