W dniu dzisiejszym uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13 uczestniczyli w warsztatach malowania na wodzie, prowadzonych przez firmę Modra Sowa. Zajęcia zapewniły moc atrakcji, dobrej zabawy i twórczej pracy.
Środki na realizację zadania pozyskane zostały z projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.