24 listopada w Mediatece 800-lecia odbyła się edukacyjna gra obywatelska „Aktywna Młodzież EU” w  programie ERASMUS+,  której tematem były postawy obywatelskie oraz wiedza o demokracji. Młodzież uczestnicząca w wydarzeniu musiała wykazać się wiedzą na temat europejskiej wspólnoty, zmierzyć się ze współczesną falą fake newsów i przeprowadzić sondę obywatelską. Odbyły się także warsztaty dla młodzieży podczas których dyskutowano o formach aktywności obywatelskiej i pomysłach na zwiększenie udziału obywateli w wyborach lokalnych, krajowych i europejskich.

 

Akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie KreAktywni z udziałem Stowarzyszenia EURO-CENTRUM w ramach projektu "Aktywizacja oraz uświadamianie osób w wieku 16-30 lat w temacie wykonywania obowiązków obywatelskich" o numerze 2021-1-PL01-KA154-YOU-000008592 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.