DSC_3299
Delegacja samorządowców oraz przedstawicieli Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z partnerskiej Žagubicy gości w Piotrkowie Trybunalskim. Trzydniowa wizyta ma związek z projektem „Większe szanse na edukację oraz szkolenie zawodowe uczniów hotelarstwa Technikum w Żagubicy".
 
W Piotrkowie Trybunalskim gościmy delegację z naszego partnerskiego miasta Žagubica w Serbii. To efekt realizacji wspólnego projektu dla młodzieży szkół o profilu gastronomicznym.
Szkoła Techniczna z Żagubicy jest jednym z 7 beneficjentów grantu przyznanego przez polską ambasadę w Belgradzie, którego celem jest rozwój młodzieży z serbskich szkół. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Polskiej Pomocy Rozwojowej w 2022 rok.

W ramach przedsięwzięcia Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie z Žagubicy zostanie doposażone w sprzęt kuchenny, akcesoria AGD i naczynia dla restauracji szkolnej. Wykonany będzie również remontu obiektu restauracyjnego należącego do placówki. Częścią projektu jest też wymiana doświadczeń poprzez organizację warsztatów oraz wymianę młodzieży szkół ze wspomnianego technikum oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

Współpraca partnerska z naszym miastem pomogła Žagubicy w otrzymaniu dodatkowych punktów przy weryfikacji wniosku przez Ambasadę RP w Belgradzie i ostatecznym przyznaniu grantu, o który ubiegało się ponad 100 serbskich szkół. Ostatecznie dofinansowanie otrzymało tylko 7 placówek, a aplikacja Žagubicy została oceniona najwyżej. 

Stąd też trzydniowa wizyta delegacji z Žagubicy w Piotrkowie Trybunalskim. Goście w piątek spotkali się z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem, zwiedzili miasto oraz pokrewną średnią szkołę zawodową, tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4. W trakcie spotkania rozmawiano o kontynuowaniu współpracy na różnych płaszczyznach: gospodarczej, kulturalnej, sportowej oraz wymianie młodzieży.
Na zakończenie realizacji projektu planowana jest konferencja podsumowująca w Žagubicy z udziałem gości z Ambasady RP w Belgradzie, partnerskiego Piotrkowa Trybunalskiego oraz partnerskiej szkoły ZSP nr 4, aby uroczyście promować wyniki projektu.
 
Szacunkowa wartość projektu to blisko 45 tys. euro, z czego środki Polskiej Pomocy Rozwojowej wynoszą 24 550 euro, a środki z innych źródeł, tj. gminy Žagubica i Technikum Žagubica w kwocie ponad 20 tys. euro.