Praca w Niemczech – prawa i obowiązki kobiet w ciąży

Zakładasz rodzinę w Niemczech? Co z pracą? Dowiedz się więcej!

Wiele kobiet zmaga się dziś z ważnym dylematem. Praca czy dziecko? Co wybrać? Każda z tych dróg ma wiele zalet, jednak nie zawsze można je w pogodzić. Przygotowaliśmy zatem poradnik, który dostarczy Ci ważnych informacji z zakresu pracy i ciąży w Niemczech. Zaczynajmy!

Praca w Niemczech a ciąża – przepisy

Podobnie jak w Polsce, również i w Niemczech macierzyństwo jest zabezpieczone właściwymi przepisami prawa. Początkowa wersja ustawy z 1952r. doczekała się znacznej nowelizacji w 2017r. Zmienione zostały w niej między innymi:

  • prawa i obowiązki kobiet w ciąży,
  • możliwości pomocy dla rodziców.

Praca w Niemczech podczas ciąży wygląda obecnie nieco inaczej. Co dokładnie uległo zmianie, opiszemy w kolejnych akapitach.

Niemcy - prawa kobiet w ciąży

W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat w krajach Europy mogliśmy zaobserwować wiele fundamentalnych zmian w prawie. Dotyczyły one między innymi życia rodzinnego oraz podejścia do ciąży. Dawniej kobieta, która spodziewała się dziecka, była zdana na łaskę pracodawców. Firma, w której pracowała mogła ją bez zbytniego wahania zwolnić, pozostawiając w bardzo trudnej sytuacji.

Obecnie wprowadzane są przepisy, które regulują tego typu zachowanie. Kobieta w ciąży jest w Niemczech prawnie chroniona. Dotyczy to:

  • zachowania prawa do otrzymywania pensji w trakcie ciąży i przez pewien czas po jej zakończeniu,
  • ochrony przed pracą, która zagraża zdrowiu i życiu przyszłej matki,
  • ograniczenia maksymalnego czasu pracy,
  • utrzymania pracy,
  • szczególnej opieki w przypadku ciąży podwyższonego ryzyka.

Ciąża sama w sobie jest bardzo wymagająca dla organizmu kobiety. Dodatkowo dochodzą też do głosu dzisiejsze realia – powszechna inflacja, wydatki związane z wychowaniem dzieci, realizacja własnych potrzeb. W tym względzie nastąpiła znaczna poprawa, ponieważ kobiety mogą być spokojne o swój byt zarówno przed porodem, jak i po narodzinach dziecka.

Niemcy – obowiązki kobiet w ciąży

Wprowadzone przed pięcioma laty zmiany nakładają na kobiety również i dodatkowe obowiązki. Wśród nich warto wspomnieć o nakazie poinformowania pracodawcy o tym, że kobieta spodziewa się dziecka. Należy przekazać też informację o planowanej dacie porodu. Szef ma również prawo do zażądania zaświadczenia od lekarza, które potwierdzi, że podwładna faktycznie jest w ciąży.

W przypadku ciąży podwyższonego ryzyka należy niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. Odpowiednie zaświadczenie od lekarza to dokument, na którego podstawie pracodawca musi zwolnić pracownicę od wykonywania zwykłych zadań i ograniczyć czas jej pracy. W zależności od stanu kobiety i jej dziecka będzie to albo zmniejszenie etatu albo całkowite zaprzestanie wykonywania pracy.

Ciąża w Niemczech – pomoc od państwa

Świeżo upieczeni rodzice nie zostaną też pozostawieni sami sobie. Państwo niemieckie przygotowało ofertę świadczeń, które mają pomóc parom w wychowaniu swoich pociech. Jest to jedna z części szerokiego pakietu wsparcia, który ma być odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na świecie.

Przewidywana pomoc dotyczy zarówno wsparcia na każde dziecko, jak i opieki, z której może skorzystać każda mama. Chodzi tu szczególnie o zasiłek wychowawczy, który przysługuje kobiecie przez rok, jeśli tylko ona zostaje z dzieckiem w domu.

Wysokość zasiłku wychowawczego zwykle wynosi około 65-70% zwykłego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 1800 euro miesięcznie. Poza tym kobieta nie musi rezygnować z pracy, jednak musi ją ograniczyć do maksymalnie 30 godzin w tygodniu.

Podsumowanie

Dzięki sporym zmianom w prawie, ciąża w europejskich krajach przestaje być zagrożeniem dla kobiet. W ten sposób odpowiedź na postawione na początku artykułu pytanie staje się łatwiejsza, ponieważ decyzja o dziecku nie musi już wykluczać aktywności zawodowej.

Ostatnie zmiany zwiększyły prawa kobiet w ciąży, jednak również nałożyły na nie nowe obowiązki, dzięki którym mogą liczyć na większą opiekę. Wszystko to sprawia, że ciąża w Niemczech może stać się czystą radością, która będzie trwać przez kolejne tygodnie po narodzinach, przez które kobieta może liczyć na dodatkowe wsparcie państwa.