d3378a72da706344bbd335abc50baf5d
Czy nasze miasto czeka drastyczna podwyżka stawki za energię elektryczną? Dziś otwarto przetarg na dostarczanie prądu. Jedyna oferta jest prawie 11 razy wyższa od aktualnie obowiązującej stawki.
Od 10 lat przetarg na dostarczanie energii elektrycznej organizowany jest w ramach wspólnej grupy zakupowej, w którą aktualnie wchodzą miasto Piotrków Trybunalski, Starostwo Powiatowe w Piotrkowie, gminy tworzące powiat piotrkowski: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz spółki: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski i Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacje, a także wszystkie jednostki organizacyjne ww. samorządów. Dzięki takiemu ruchowi dotychczas osiągaliśmy korzystne oferty na dostarczanie prądu.
Postępowania obejmują okresy dwuletnie. Naprzemiennie liderem procedury przetargowej jest miasto Piotrków lub powiat ziemski. W tym roku przetarg organizuje Starostwo Powiatowe w Piotrkowie (na lata 2023/24).

Za nami otwarcie drugiego w tym roku postępowania na dostarczanie energii elektrycznej. W pierwszym podejściu do Starostwa nie złożono żadnej oferty. W drugim postępowaniu ofertę złożył tylko jeden podmiot, tj. PGE Obrót S.A.

Cena zaproponowana w przetargu jest kosmiczna i przeszła wszelkie wyobrażenia. Dotychczas za 1 megawatogodzinę (MWh) płaciliśmy 338 zł (brutto). Oferta jaką PGE Obrót S.A. złożyła w drugim przetargu opiewa na kwotę aż 3.517,80 zł za 1 MWh, czyli jest o 1040% wyższa od dotychczasowej oznacza to, że musielibyśmy zapłacić prawie 11 razy więcej.

- Zaproponowana cena jest nie do przyjęcia i będziemy wnioskować, aby w ramach grupy zakupowej rozpisać trzeci już przetarg na energię. O ile dziś płacimy rocznie za prąd 12,8 mln zł to przy zaproponowanej stawce musielibyśmy dołożyć do rachunków za energię około 120 mln zł – zaznacza prezydent Krzysztof Chojniak.

Doświadczenia innych samorządów w kraju, jak i oferta jaką złożono do Starostwa pokazują, że ceny energii elektrycznej drastycznie wzrosną.
Rosnące ceny prądu to kolejny przykład wzrostu kosztów, jakie musi ponosić samorząd. Co gorsze energia jest zmienną, która wpływa praktycznie na ceny we wszystkich sferach życia miasta.
Jeśli dodamy do tego galopująca inflację, ogólnie panującą drożyznę (systematycznie rosnące koszty utrzymania miasta, usług, remontów, ceny paliw czy energii cieplnej) oraz coraz mocniejsze ograniczanie dochodów samorządów to gminy, a zwłaszcza miasta czeka trudna przyszłość skutkująca mocnym ograniczaniem wydatków.