nowe
Z uwagi na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie z dniem 1 lipca,wprowadzone zostały nowe terminy składania wniosków o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Nowelizacja przewiduje nowe terminy składania wniosków dla osób udzielających pomocy uchodźcom, którzy nie posiadali numeru PESEL – wnioski obejmujące okres do 30 kwietnia należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 14 lipca br.
Ponadto wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Po 30 kwietnia 2022 r. numer PESEL jest niezbędny do rozpatrzenia wniosku.
  1. Wnioski obejmujące okres do dnia wejścia w życie ustawy (1 lipca 2022 r.) – należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
  2. Pozostałe wnioski składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
     
Miasto może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżwienia obywatelowi Ukrainy, który: posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ukończył 60 rok życia w przypadku kobiet lub 65 rok życia w przypadku mężczyzn. Jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia.

WZORY WNIOSKÓW DOSTĘPNE TUTAJ!