Czym jest transport krajowy? Co realizowane jest w ramach transportu krajowego?

Zgodnie z przyjętymi definicjami transport to zespół czynności, które związane są z przemieszczaniem osób i przedmiotów przy użyciu środków lokomocji. Przewozy wykonywane mogą być przy użyciu różnego rodzaju pojazdów samochodowych, kolei, samolotów oraz statków. Transport zasadniczo dzielimy na krajowy oraz międzynarodowy. Dzisiaj przybliżamy specyfikę logistyki na terenie naszego kraju.

Co to jest transport krajowy?

Transport krajowy, zgodnie z przyjętymi w prawie ustaleniami, to przewóz osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo miejsce rozpoczęcia i zakończenia drogi, a także trasa przejazdu muszą znajdować się w całości na terenie Polski. Zazwyczaj wykonuje się drogowy transport krajowy. Przewoźnicy w swojej flocie posiadać mogą busy oraz ciężarówki z naczepami różnego typu (do najczęściej stosowanych rodzajów należą: naczepa typu Furgon, naczepa kurtynowa, platforma, chłodnia oraz naczepa burtowa z plandeką). Transport krajowy w województwie łódzkim można zlecić firmie Fracht.pl, która jeden z oddziałów ma w Łodzi, jednak podejmuje się współpracy również z klientami z Piotrkowa Trybunalskiego.

Co realizowane jest w ramach transportu krajowego?

Transport krajowy to zespół czynności, które pozwalają na dowiezienie osób lub ładunków z punktu A do punktu B położonych na terenie polski. Wiele firm decyduje na przewóz nie tylko klasycznych załadunków, ale także transport ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych, chłodniczy oraz logistykę mebli . Popularną praktyką we wszystkich typach transportu krajowego jest możliwość stałego śledzenia położenia transportu dzięki zaawansowanym systemom GPS.

W ofercie firm transportowych znaleźć można dodatkowe usługi takie jak: planowanie optymalnych tras przejazdu, uzyskanie zezwoleń na transport ponadnormatywny, magazynowanie, organizacja usług dźwigowych lub sztauowania ładunku, ubezpieczenia cargo.

Jakimi przepisami prawa obwarowany jest transport krajowy?

W naszym artykule skupiamy na transporcie krajowym drogowym, ponieważ jest najczęściej wykonywany rodzaj przewozu na terenie naszego kraju. W związku z tym należy zaznaczyć, że zasady wykonywania go reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym . Określono w niej m.in. kwestie związane z tym, kto może być kierowcą i jakie kwalifikacje oraz szkolenia powinien posiadać, zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego, odpowiedzialność za naruszenie przepisów przewozu. Należy także zaznaczyć, że do podjęcia i wykonywania transportu drogowego wymaga się uzyskania zezwolenia . Zasady związane z tym ostatnim zostały w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

Firmy wykonujące inny niż drogowy rodzaj transportu krajowego zobowiązane są do przestrzegania odrębnych przepisów prawa, precyzujących zasady ich działalności. Zalicza się do nich Ustawy: prawo przewozowe, prawo pocztowe oraz prawo lotnicze wraz z ich nowelizacjami, gdzie określone zostały reguły związane z prowadzeniem każdego z typu przewozów.