Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Piotrkowscy policjanci w tym dniu spotkali się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim i rozmawiali z młodzieżą o handlu ludźmi jako przestępstwie naruszającym podstawowe prawa człowieka.

Czym jest handel ludźmi? To przestępstwo, które w rażący sposób narusza podstawowe prawa człowieka. Przyjęło formę współczesnego niewolnictwa a Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar ale też krajem tranzytowym, z jednego kraju do drugiego, w którym docelowo ofiary są wykorzystywane głównie do prostytucji i pracy przymusowej. Istotą tego przestępstwa jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą ale przy użyciu konkretnych metod i środków.

Jak rozpoznać sytuację niebezpieczną, zorientować się w porę, że możemy paść ofiarą przestępstwa handlu ludźmi, gdzie szukać pomocy – to pytania, na które odpowiadała policjantka podczas spotkania z młodzieżą. Duża część prelekcji poświęcona została przybierającemu na sile zjawisku pracy przymusowej. Dorastająca młodzież, studenci, szczególnie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych coraz częściej szuka szybkiego zarobku za granicą. Ofiary są najczęściej rekrutowane w swoich krajach pochodzenia , często za pośrednictwem lokalnych agencji pośrednictwa pracy. Ofiary po przybyciu do kraju docelowego są zmuszane przez nieuczciwych pracodawców do oddania dokumentów tożsamości. Pracują nie otrzymując wynagrodzenia za swoje obowiązki, sprawcy tworzą też często wobec cudzoziemców fikcyjną ,,spiralę długu" naliczając dodatkowe należności czy to za posiłki, czy zakwaterowanie , które znacznie przekraczają kwotę rzekomego wynagrodzenia pracownika. Ofiary pozostają bez środków finansowych a tym samym trudniej im wyrwać się z tej zależności.

Zanim wyjedziesz do pracy:

 

  • sprawdź czy praca jest legalna
  • poinformuj rodzinę, gdzie wyjeżdżasz
  • przeczytaj dokładnie dokumenty, które podpisujesz
  • sprawdź pośrednika pracy
  • upewnij się, że pracodawca istnieje
  • dowiedz się jak najwięcej od pośrednika

 

Jak sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy? W tym celu można skorzystać ze stron internetowych:

 

-EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia ( www.eures.praca.gov.pl)

-KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia 9 (www.kraz.praca.gov.pl )

 

Czy padłeś ofiarą przestępstwa handlu ludźmi?

 

Policjantka wyjaśniła młodzieży, kiedy można podejrzewać, że padliśmy ofiarą handlu ludźmi. W przypadku pracy przymusowej, jeśli pracodawca zmusza Cię do pracy ponad siły, nie chce podpisać umowy o pracę, kontroluje Twój wolny czas, szantażuje rzekomym długiem, potrąca opłaty z wynagrodzenia, o których wcześniej nie było mowy, prawdopodobnie stałeś się ofiarą przestępstwa.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni mogą być wykorzystywani do prostytucji, żebractwa, kradzieży lub wyłudzania świadczeń oraz kredytów za granicą. Istotna jest świadomość, że każdy może stać się ofiarą tych przestępstw. Ważne jest, że potencjalne ofiary mają również swoje prawa do pomocy, wsparcia, ochrony.

Uczniowie liceum usłyszeli też o metodach stosowanych przez grupy werbujące i zmuszające do prostytucji, pornografii lub innych form seksualnego wykorzystywania. Policjanci apelują o ostrożność przy zawieraniu nowych znajomości.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem;

przemocy lub groźby bezprawnej,

uprowadzenia,

podstępu,

wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,

nadużycia stosunku zależnośći, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicyosobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą

w celu wykorzystania w szczególności w prostytucji, pornografii,w pracy o charakterze przymusowym, żebractwie, niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów.

 

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem z ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej.

 

Dzisiejsze spotkanie z młodzieżą zostało zakończone informacjami odpowiadającymi na pytanie gdzie szukać wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.Pomoc , konsultacje prawne, wsparcie w kontaktach z różnymi instytucjami można uzyskać od ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-Interwencyjnego, dzwoniąc na numer telefonu 22 628 01 20, email: http://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne instytucje i organy udzielające pomocy ofiarom handlu ludźmi są

La Strada- Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Fundacja Light House

Fundacja You Can Free Us

Armia Zbawienia

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Itaka

Caritas Polska

 

Dagmara Mościńska

 

  • policjantka trzyma ulotki informujące o przestępstwie handlu ludźmi
  • policjantka prowadzi pogadankę w auli piotrkowskiego liceum skierowaną do uczniów klas trzecich, dotyczącą przestępstwa handlu ludźmi
  • na zdjęciu młodzież klas licealnych słucha pogadanki prowadzonej przez policjantkę na temat handlu ludźmi , policjantka wyświetla prezentację na omawiany temat