Co brexit oznacza dla polskich przedsiębiorców

Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej 1 lutego 2020 roku. Jednak do końca tego roku w Wielkiej Brytanii obowiązują takie same zasady jak w całej Unii Europejskiej. Nie zostaną więc wprowadzone cła, nie będzie żadnych ograniczeń w transporcie ani kontroli na granicy Unia Europejska - Wielka Brytania. Przepływ osób oraz pracowników nadal będzie swobodny, a dowód osobisty będzie honorowanym dokumentem podróży. To wszystko jednak może się zmienić razem z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Co więc musi wiedzieć przedsiębiorca?

Ministerstwo Rozwoju poinformowało nas, że wystąpienie Wielkiej Brytanii wiąże się z rozpoczęciem od 1 lutego 2020 roku tak zwanego okresu przejściowego. Będzie on trwać do końca grudnia 2020 roku i ma zapewnić obecne relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Kraj ten nadal będzie traktowany jako państwo członkowskie UE, jednak nie będzie miało możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym. Dla polskich przedsiębiorców oznacza więc to, że:

  1. Brak kontroli na granicy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią
  2. Brak ceł oraz regulacji w handlu
  3. Swobodny przepływ pracowników, dowód osobisty nadal będzie ważnym dokumentem podróży
  4. Brak ograniczeń w transporcie drogowym
  5. Brak posiadania dodatkowych certyfikatów
  6. Brak ograniczeń w swobodzie przepływu kapitału
  7. Kontynuowanie wzajemnego uznawania kwalifikacji
  8. Brak konieczności dokonywania zgłoszeń celnych oraz uzyskiwania licencji
  9. Brak konieczności dostosowania towarów do innych standardów

Co będzie nas czekać w 2021 roku?

Warunki współpracy będą zależeć od przyszłej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Negocjacje rozpoczęły się w lutym, a zakończą zapewne przed końcem okresu przejściowego. Nie możemy jednak teraz przewidzieć jak będą wyglądać relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Pewne jest to, że ta współpraca nie będzie tak samo wyglądać jak dzisiaj i w handlu mogą pojawić się dodatkowe obowiązki i ograniczenia. Musimy zaznaczyć, że nawet najbardziej przychylna dla nas umowa będzie wiązała się z pewnymi ograniczeniami i nic nie będzie mogło zastąpić regulacji rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej. Więcej w tym temacie pomoże Wam ta kancelaria podatkowa Katowice.

Co się stanie, jeśli umowa nie zostanie zawarta w danym terminie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią?

Jeżeli Wielka Brytania nie dogada się z Unią Europejską wraz z końcem okresu przejściowego, relację pomiędzy WB a UE będą regulować zasady Światowej Organizacji Handlu. Obowiązywać więc będą stawki celne takie jak dla krajów trzecich, zmienią się zasady rozliczania VAT-u oraz nastąpi zmiana zasad poboru podatku akcyzowego. Miejmy nadzieję jednak, że do takiego scenariusza nie dojdzie, a wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie odbywało się w sposób uporządkowany i uczciwy wobec obywateli, przedsiębiorców i polityków.

Przedsiębiorcy więc muszą być ciągle aktywni w zakresie przygotowań do wszelkich możliwych opcji przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Jeżeli jesteście przedsiębiorcami, którzy kooperują z brytyjskimi partnerami warto zerknąć na stronę www.brexit.gov.pl. Na niej znaleźć można bazę wiedzy o zagrożeniach jak i zaleceń przygotowawczych na wypadek takiego scenariusza. Odpowiednie przygotowanie się w okresie przejściowym pozwoli wam na zminimalizowanie strat związanych z brexitem.