Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zdjęcie
W ogrodzie Przedszkola Samorządowego nr 7 powstała ekopracownia wraz z punktem dydaktycznym. Było to możliwie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.
Punkt dydaktyczny pn. „Żywioły natury – woda, powietrze, ziemia” powstał na terenie PS nr 7. Prace w ogrodzie, które rozpoczęły się we wrześniu dobiegły końca.
- Kiedy tylko pogoda pozwala dzieciom na wyjście do ogrodu realizowane są zaplanowane kolejne cykle zajęć – mówią pracownicy przedszkola. - Dzieci z poszczególnych grup uczestniczyły w zajęciach, które wzbogacone były doświadczeniami z poszczególnych stref naszego Eksperymentalnego Ogrodu Przedszkolnego. Rozpoznawały gatunki drzew i roślin tam rosnących, prowadziły obserwacje kory, liści, odmian zieleni, owadów. Mogły przyjrzeć się im dokładnie oglądając przez lupy, porównując ich barwę, kształt i wielkość. Prowadziły obserwacje meteorologiczne, korzystając z wiatraczków oraz stacji pogody. Starszaki zasadziły cebulki kwiatów, które zakiełkują wiosną. Dzięki znajdującym się tam tablicom dzieci doskonaliły wiedzę na temat segregowania odpadów.

Projekt „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Żywioły natury - woda, powietrze, ziemia" przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim” uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To kolejny projekt, na który przedszkole uzyskało finanse. Wcześniej dofinansowanie uzyskało zadanie utworzenia „Ekopracowni pod chmurką".