Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na V Dzień Głośnego Czytania Biblii. Podsumowanie tegorocznej edycji odbędzie się 9 października 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Mediatece 800-lecia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. W programie m.in. przedstawienie wydarzeń, które złożą się na V edycję Dnia Głośnego Czytania Biblii: komentarz biblijny ks. Wiesława Żydla,  prezentacja Wiktorii Mazurczyk - "Hiob w sztuce", podsumowanie konkursu plastycznego  dla dzieci i młodzieży, głośne czytanie „Księgi Hioba”. Honorowy patronat nad piąta edycją Dnia Głośnego Czytania Biblii objęli: Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty.