zdjęcie
Nowy chodnik powstanie w pasie dawnej kolejki wąskotorowej, na odcinku od ulicy Parkowej do Długiej. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji.
Drogowcy przymierzają się do budowy kolejnego, kilkusetmetrowego fragmentu chodnika w śladzie byłej kolejki wąskotorowej.
- Wybudowany jest fragment ścieżki od ulicy Krakowskie Przedmieście do Długiej. Teraz kontynuujemy prace na odcinku od ulicy Długiej do Parkowej - podkreślają pracownicy ZDiUM.
- Dziś w tym miejscu znajduje się "polna ścieżka", na której po obfitych opadach tworzą się kałuże i ciężko przejść suchą nogą - dodają.

Zakres robót obejmie częściową rozbiórkę nawierzchni oraz krawężników (w pasie istniejących ulic), wykonanie odwodnienia, podbudowy oraz ułożenie krawężnikiów i obrzeży pod nowy asfaltowy chodnik, który będzie korelował z wcześniej wybudowanym fragmentem. Całość uzupełni wykonanie oznakowania pionowego.

Oferty w przetargu należy złożyć w siedzibie ZDiUM (ul. Kasztanowa 31) do 16 października. Firma, która wygra przetarg będzie miała 30 dni - od podpisania umowy - na wykonanie inwestycji.