zdjęcie
„Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski” – taką nazwę będzie miała nowa spółka miejska. Do życia została powołana dzisiejszą (26.06) uchwałą Rady Miasta.
Głównym zadaniem nowej firmy będzie zaopatrywanie piotrkowian w ciepło.
- Elektrociepłownia przejmie majątek obecnie dzierżawiony przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Spółka przejmie także zatrudnionych pracowników oraz bazę dotychczasowych klientów MZGK – mówił wiceprezydent Adam Karzewnik, przybliżając cel powołania nowej firmy.
- Elektrociepłownia będzie właścicielem całego majątku ciepłowniczego, a jej zadaniem będzie przeprowadzenie modernizacji całego systemu. Dzięki temu łatwiej będzie pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na wykonanie koniecznych inwestycji.

W trakcie obrad przegłosowano także uchwały dotyczące m.in. zmian w: Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta, a także lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków.
Radni zdecydowali również o sprzedaży i nabyciu nieruchomości, przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustaleniu planu sieci publicznych szkół oraz nadaniu statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Podczas dzisiejszych obrad radni zagłosowali również za nadaniem nazwy „Kolejowej Grupy Sabotażowej ORZEŁ” skwerowi u zbiegu ulic: Słowackiego i Polskiej Organizacji Wojskowej.

Sesję zakończyło jednogłośne przyjęcie stanowiska radnych w sprawie budowy drogi ekspresowej S12.
„Postulujemy o jak najszybsze przystąpienie do realizacji drogi ekspresowej S12. Miasto będące jednym z największych węzłów komunikacyjnych kraju, wymaga pilnego rozwiązania układu drogowego w kierunku Radom-Lublin (…).
Droga „S12” nada nowy wymiar w ruchu tranzytowym krajowym, jak i międzynarodowym. W znacznym stopniu ograniczy istniejący ruch na drodze DK12, a tym samym radyklanie poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tej drodze(…).
– czytamy w stanowisku.
Cały tekst stanowiska można znaleźć w załączniku.

Relację wideo z sesji prezentujemy poniżej.
 

Załączniki artykułu

Stanowisko (Pobrań: 33)