Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zdjęcie
150 tys. euro pozyskał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie w ramach programu Erasmus +. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na organizację zagranicznych praktyk dla uczniów szkoły.
Po raz kolejny w ramach projektu „Praktyki zagraniczne dla ZSP2 w Piotrkowie Trybunalskim 3” na praktyki zawodowe wyjedzie 60 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach: technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Uczestnicy udadzą się na okres czterech tygodni do Włoch oraz Hiszpanii.

- Projekt jest odpowiedzią na wysokie wymogi, jakie stawia obecnie rynek pracy młodym ludziom, a także na charakterystykę rynku lokalnego – mówi Lidia Łopusiewicz, dyrektor ZSP nr 2. - Dlatego też projekt stawia sobie za cel umożliwienie uczniom naszej szkoły podwyższenia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia mobilności. Pozwoli im też nabyć lub udoskonalić umiejętności związane z posługiwaniem się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą w zespole.

Projekt przewiduje również fazę przygotowania uczestników do wyjazdu, na które składać się będą szkolenia kulturowe oraz językowe. Pozwolą one uczniom w większym stopniu skorzystać z uczestnictwa w praktyce. Odrębnym elementem procesu przygotowań będzie przygotowanie pedagogiczne, które ma pomóc w doborze konkretnych miejsc praktyk dla każdego uczestnika.