zdjęcie
Referat Spraw Społecznych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja  należy wnieść II ratę opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.
Jeżeli przedsiębiorca nie uiści II raty opłaty w terminie do dnia 31 maja, może jeszcze dopełnić tej czynności w przeciągu 30 dni od upływu ustawowego terminu, jednak pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty.

W przypadku niedokonania opłaty w wyżej wymienionych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.