zdjęcie
8 milionów złotych do wydania mają mieszkańcy województwa łódzkiego w kolejnej odsłonie budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków już się rozpoczął.
W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe.
W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt.

Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 tysięcy zł ani wyższy niż 500 tysięcy zł, a projektu w ramach puli powiatowej nie może być niższy niż 5 tysięcy złotych ani wyższy niż 40 tysięcy złotych.
Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalnej przez specjalnie powołany zespół, który zdecyduje o skierowaniu poszczególnych propozycji pod głosowanie.
Szczegóły dotyczące wojewódzkiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.bo.lodzkie.pl.
Na tej stronie można także zgłaszać swoje propozycje projektów.