Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Piotrków Trybunalski

zdjęcie
Za nami przetargi na kolejne nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. 
Wystawione na sprzedaż działki przeznaczone są zarówno pod zabudowę wielo- oraz jednorodzinną.
W ostanim czasię nabywcę znalazła nieruchomość położona przy ul. Litewskiej 6/12 – ul. Jerozolimskiej 33/35. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 450 tys zł. W wyniku licytacji, ze względu na duże zainteresowanie, działka osiągnęła cenę 609 tys. zł.

- Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Obowiązuje tu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, które określa, że teren ten może być przeznaczony na zabudowę wielofunkcyjną śródmiejską, czyli mieszkalną lub mieszkalno-usługową - czytamy w ogłoszeniu o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż.

Nie rostrzygnięto natomiast przetargów na działki położone przy ul. Metalowców, Michałowskiej 16a, 16b, 16c.