zdjęcie
Milion złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do I Liceum Ogólnokształcącego. Dzięki tym pieniądzom w placówce zrealizowany zostanie projekt „Kierunek przyszłość”.
Jego celem jest podniesienie u uczniów kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie kwalifikacji 40 nauczycieli.

W ramach projektu nauczyciele skorzystają z możliwości odbycia studiów podyplomowych z przedsiębiorczości, szkoleń z tutoringu (metoda dydaktyczna mająca na celu rozwijanie potencjału uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy i rozwoju) oraz szkoleń z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.
Z kolei uczniowie otrzymają wsparcie tutora oraz będą mogli skorzystać z dodatkowych i wyrównawczych zajęć z języka angielskiego, przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, matematyki i fizyki.

- Nauka będzie odbywać się poprzez wykonywanie eksperymentów i projektów naukowych. W ramach zajęć przewidziano wyjazdy do ośrodków zajmujących się prowadzeniem warsztatów  eksperymentalnych oraz wyjazdy naukowe – wyjaśniają magistraccy urzędnicy.

W ramach projektu ponad pół miliona złotych zostanie przeznaczone na doposażenie pracowni dydaktycznych: biologicznej, chemicznej, geograficznej, fizycznej i matematycznej.
- Dzięki temu zajęcia będą mogły być prowadzone w sposób ciekawy i przede wszystkim doświadczalny, poprzez eksperyment. Zakupione zostaną m.in. meble, sprzęt komputerowy, drukarka 3D, tablice interaktywne, zestawy do doświadczeń czy mapy – wyliczają urzędnicy.

„Kierunek przyszłość” będzie w I LO realizowany od marca tego roku do lutego 2021 r.
Wartość całego projekt to blisko 1 mln 20 tys. zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ponad 947 tys. zł.